Utmelding

Dersom du ønsker å melde deg ut av gruppesøksmålet, gjøres dette ved å kontakte Hilde Hartwig hos Borgarting lagmannsrett.

Dette kan enten gjøres å ringe Borgarting lagmannsrett på telefonnummer 21 55 80 00 eller på e-post til hilde.hartwig@domstol.no.

I begge tilfeller kan det være nødvendig å oppgi saksnummeret: 17-181429ASD-BORG/02.